Слайдер007

Відділ управління проєктами є окремим, самостійним структурним підрозділом ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими актами, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, наказами і розпорядженнями ректора Університету, міжнародними договорами України, Правилами донора Програми, статутом Університету, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документообігу.

 

Основними завданнями відділу управління проєктами є:

 • сприяння участі Університету в міжнародних програмах на отримання грантових коштів для реалізації освітніх, інфраструктурних та інвестиційних проєктів;
 • сприяння налагодженню широких багатовекторних зв’язків Університету з міжнародними oрганізаціями, ЗВО у сфері спільної освітньої, інфраструктурної та соціальної діяльності;
 • накопичення та узагальнення досвіду співпраці для подальшого розвитку Університету в цій сфері;
 • сприяння розробці нових освітніх та інфраструктурних проєктів спільно з провідними українськими і міжнародними освітніми закладами/установами;
 • моніторинг та оцінка ефективності впровадження результатів проектних результатів в діяльність Університету.

 

З метою виконання покладених на нього завдань відділ управління проєктами здійснює наступні види діяльності:

 • консультування щодо розробки та подання конкурсних проєктних заявок та супровідного пакету документів на отримання грантових коштів від міжнародних донорів для реалізації освітніх,  iнфраструктурних та інвестиційних проєктів;
 • участь у семінарах/інформаційних днях, які проводяться міжнародними донорами, фондами, програмами щодо процедури надання та реалізації освітніх, інфраструктурних та інвестиційних проектів;
 • надання допомоги в написанні конкурсних заявок відповідно до вимог міжнародних програм донорів;
 • проведення аналізу та надання рекомендацій щодо вже написаних конкурсних проєктних заявок;
 • надання консультативної допомоги працівникам університету, які залучені у процесі підготовки і подання проектних заявок на конкурси від міжнародних донорів щодо написання описової частини та/або формування/складання бюджету;
 • налагодження зв’язків та встановлення співпраці із закордонними університетами, освітніми установами/асоціаціями задля спільної підготовки, подачі заявок та участі/реалізації проектів Університетом із залученням грантових коштів;
 • пошук міжнародних донорів/фондів/програм, які пропонують конкурси на отримання грантових коштів для реалізації освітніх, інфраструктурних та інвестиційних проектів;
 • здійснення супроводу під час подання конкурсних проєктних заявок;
 • забезпечення інформацією щодо процесу реалізації проєктів в загальному та кожному окремому випадку згідно з правилами Донора програми, де отримано фінансування;
 • ведення обліку укладених грантових та партнерських договорів за проектами в галузі міжнародного співробітництва з закордонними навчальними закладами, міжнародними організаціями, суб’єктами господарювання (резидентами, нерезидентами) в галузі освіти та науки;
 • створення та постійно оновлення загальної бази ідей та напрацювань для обробки інформації задля використання в наступних заявках на отримання грантових коштів від міжнародних донорів;
 • сприяння успішній співпраці із ЗВО України і світу та міжнародними організаціями для розбудови потенціалу університету, підвищенню якості освіти та конкурентоспроможності закладу;
 • консультування, аналіз та надання рекомендацій щодо написання бізнес-планів для інвестиційних проектів;
 • налагодження взаємодії між підрозділами Університету та виконавцями проектів під час їх реалізації;
 • систематичне проведення робочих нарад/семінарів/тренінгів щодо застосування національних і програмних законодавчих та нормативних документів під час реалізації проєктів, а також після їх закінчення.

 

Колектив відділу:

Любов Зінюк – начальник відділу управління проєктами (lyubov.zinyuk@pnu.edu.ua);

Руслан Гайдук – провідний фахівець відділу управління проєктами (haidukruslan@gmail.com)

 

Адреса:

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

вул. Шевченка, 57

Головний корпус, кабінет 202

Івано-Франківськ, 76018

Україна

 

E-mail: projects_dep@pnu.edu.ua

Web: https://projects.pnu.edu.ua/