Гірська школа

Гірська школа. Стан, Проблеми, Перспективи розвитку.

Коротка назва проєкту: Гірська школа

Сайт проєкту: http://mountainschool.pu.if.ua/

Виконавець проєкту: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

Тривалість проєкту: червень 2006- червень 2022

Мета проєкту: На основі аналітичного вивчення соціально-економічних, геоетнологічних умов та організаційно-педагогічних особливостей діяльності гірської школи:

 • виявити специфіку навчання, виховання і розвитку учнів в умовах гір;
 • науково обґрунтувати принципи, зміст, форми і методи роботи гірської школи;
 • розробити систему рекомендацій і заходів щодо підвищення ефективності її роботи.

Завдання проєкту:

 1. Використання нових інформаційних технологій, дистанційного навчання, системи Інтернет для покращення роботи гірських шкіл, у тому числі створення системи надання науково-методичної допомоги вчителям;
 2. Вивчення геопсихічних та геоетнологічних особливостей гірських жителів, традицій, звичаїв та обрядів горян і їх впливу на навчання, виховання та розвиток учнів в умовах гір;
 3. Орієнтація учнів на вивчення природничих наук, іноземних мов, залучення їх до традиційних видів діяльності з народно-прикладних видів мистецтва і праці;
 4. Вивчення особливостей змісту, форм і методів підготовки вчителів, вихователів, практичних психологів, соціальних педагогів в університеті для роботи в гірських школах;
 5. Підготовка пропозицій для державних органів управління освітою, органів місцевого самоврядування, керівників освітніх закладів щодо підвищення ефективності роботи гірських шкіл, особливо з проблем виявлення обдарованих дітей, орієнтації учнів на поглиблене вивчення природничих наук, іноземних мов, мистецько-прикладних видів навчання і діяльності;
 6. Проведення порівняльного аналізу наукових концепцій, підходів, розробок та практичного досвіду з проблем роботи гірських шкіл України з іншими країнами Європи і світу. Об’єднання зусиль науковців університету з ученими Європи і світу з метою дослідження проблем гірської школи.

Очікувані результати:

 1. Видання монографії “Гірська школа України: стан, проблеми, перспективи розвитку”;
 2. Підготовка наукових рекомендацій та пропозицій державним органам управління освітою, органам громадського самоврядування щодо подальшого розвитку гірських шкіл, у тому числі щодо впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій;
 3. Науково-методична допомога вчителям гірських шкіл (видання посібників, проведення семінарів, “Круглих столів”, роботи проблемних творчих груп учителів тощо);
 4. Організація роботи з виявлення, подальшого розвитку здібних і обдарованих дітей-горян;
 5. Проведення регіональних та міжнародних обмінів, симпозіумів, семінарів із проблеми розвитку гірських шкіл та покращення навчання, виховання і розвитку учнів горян;
 6. Створення “Міжнародної асоціації гірських шкіл” із залученням країн Карпатського, Альпійського, Балканського та інших гірських регіонів Європи та США;
 7. Заснування періодичного видання “Гірська школа Українських Карпат” як органу цієї асоціації.

Партнери:

 • Association of Appalachia Researchers (USA);
 • Appalachian State University. Appalachian Center for the Study of Bun (USA);
 • Berea College. Appalachian Research Center, Berea, Kentucky (USA);
 • European Mountain Research Center, University of Bern (Switzerland);
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна);

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Марія ОЛІЯР, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти, e-mail: oliyar27@gmail.com