Термоелектричні матеріали та пристрої

Термоелектричні матеріали та пристрої для енергозаощадження та підвищення безпеки
NATO.NUKR.SFPP 984536 (NATO SPS G4536)

Коротка назва проєкту: Термоелектричні матеріали та пристрої

Сайт проєкту: http://sps-nato.pu.if.ua/

Тривалість проєкту: 12 лютого 2014 – 31 червня 2016.

Сума гранту програми НАТО: 159 000 євро

Грантхолдер: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

Мета проєкту: розробка нових термоелектричних матеріалів із впорядковано введеними нановключеннями та створення на їх основі сучасних термоелектричних генераторів енергії.

Завдання проекту:

  1. Аналіз та моніторинг сучасного стану в термоелектриці (дослідження та ринок);
  2. Розробка технології нових термоелектричних матеріалів;
  3. Конструювання кінцевого термоелектричного пристрою;
  4. Впровадження результатів дослідження;
  5. PR-кампанія та промоція отриманої термоелектричної продукції.

Досягнуті результати:

  1. На базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» створено унікальну високотехнологічну лабораторію синтезу термоелектричних матеріалів. Вартість закупленого обладнання складає близько 95 000 Євро.
  2. Розроблено технологію синтезу термоелектричних матеріалів, які за своїми параметрами суттєво перевищують існуючі у світі.
  3. Підготовлено молодих науковців (студенти та аспіранти, які брали участь у виконанні проекту) – фахівців у галузі термоелектричного матеріалознавства.

Партнери:

  • Gazi University (Туреччина);
  • ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна).

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Любомир НИКИРУЙ, к.ф.-м.н., професор кафедри фізики і хімії твердого тіла, е-адреса: lyubomyr.nykyruy@gmail.com