ITE-VET

Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання
574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Коротка назва проекту: ITE-VET

Сайт проекту: wiwi.uni.kn/ite-vet

Тривалість проекту: 14 жовтня 2016 – 14 жовтня 2018

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 625 625 євро

Грантхолдер: Констанський університет,  Німеччина

Мета і завдання проекту: Поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти.

Завдання проекту:

 1. Визначення структури та проблеми української системи професійної освіти, зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС – учасниками проекту особливостей розроблення навчальних планів.
 2. Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання.
 3. Для того, щоб мати можливість краще задовольняти потреби економіки і підготувати студентів більш ефективним способом до їх майбутнього життя в якості викладачів професійної освіти запроваджувати нові форми співробітництва між університетом та школами/коледжами й інституціями, що представляють сектор зайнятості, а також повинні бути запровадженні нові способи/напрями набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій.

Досягнуті результати:

 1. Проаналізовано систему підготовки викладачів професійної освіти й систему професійної освіти в Україні та з’ясовано їхні потреби, зокрема проведено аналіз стану підготовки викладачів для закладів професійної освіти у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (результати опубліковані у структурованому звіті ITE-VET).
 2. Переглянуто навчальні плани. Зокрема у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника» оновлено навчальний план зі спеціальності «Освітні,
  педагогічні науки» освітнього рівня «магістр» шляхом впровадження нових дисциплін орієнтованих на теоретичну та практичну підготовку викладачів професійної освіти в
  обсязі 20 ECTS. Оновлено перелік баз проходження педагогічної практики та укладено нові угоди з 2 професійними навчальними закладами, а саме Івано-Франківським вищим професійним училищем сервісного обслуговування та Івано-Франківський коледжем ресторанного сервісу і туризму.
 3. Запроваджено нові форми практико-орієнтованого навчання. Розроблено навчально-методичне забезпечення, зокрема навчальні програми, плани лекційних, практичних
  занять (презентації, тренінги, дидактичні ігри тощо), завдання для самостійної та індивідуальної роботи, критерії до оцінювання результатів вивчення дисциплін, вимоги до заліків та іспитів з дисциплін, що вивчаються на другому освітньому рівні за програмою «Освіта» спеціальності «Освітні, педагогічні науки»». Продовжується робота щодо розробки навчально-методичних матеріалів з дисциплін, які вивчатимуться на другому курсі другого освітнього рівня (результати опубліковані у каталозі дисциплін зіспеціальності «Освітні, педагогічні науки» рівня освіти «магістр»).
 4. Опубліковано спільну антологію «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання», зокрема висвітлено особливості підготовки
  викладачів для закладів професійної освіти у Прикарпатському національномуь університеті імені В.Стефаника в рамках проекту Erasmus + ITE-VET.

Партнери:

 • University of Konstanz (Germany);
 • Vienna  University of  Economics and Business (Austria);
 • University of Valencia (Spain);
 • ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна);
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна);
 • Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна);
 • Інститут професійно-технічної освіти НАПН (Україна);
 • Інститут професійних кваліфікацій (Україна).

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Олег Ткач, Завідувач кафедри менеджменту і маркетингу,
e-mail:mmacola@rambler.ru