Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії

Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії
CRDF/USAID (UKX 2-9200-IF-08)
та МОН України (М/130-2009)

Сайт проєкту: http://www.pu.if.ua/depart/noc/www2/index.html

Тривалість проєкту: 30 березня 2009 – 30 червня 2012.

Грантхолдер: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Мета проєкту: розробка методик синтезу та модифікації нанодисперсних та нанопористих матеріалів для пристроїв генерації та накопичення енергії.

Завдання проєкту:

  1. Розробка та оптимізація методик отримання функціональних матеріалів для пристроїв генерування та накопичення електричної енергії;
  2. Дослідження структури та електрохімічних властивостей отриманих матеріалів;
  3. Дослідження кінетики і термодинаміки процесів інтеркаляції Li і Mn в нанодиспернсі оксиди Ti, Si, Mg;
  4. Дослідження структури та фізико-хімічних властивостей інтеркалатів на основі оксидів Ti, Si, Mg;
  5. Створення лабораторних зразків.

Досягнуті результати:

  1. На базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» створено лабораторію синтезу та досліджень електродних матеріалів для пристроїв генерації та накопичення електричної енергії. Вартість закупленого обладнання складає близько 160 000 дол. США.
  2. Розроблено технологію синтезу електродних матеріалів для літієвих джерел струму та суперконденсаторів.
  3. Підготовлено молодих науковців (студенти, аспіранти та докторанти, які брали участь у виконанні проекту) – фахівців у галузі фізичного наноматеріалознавства.

Партнери:

  • МОН України;
  • ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна).

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Іван БУДЗУЛЯК,     д. ф.-м. н., професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, е-адреса: ivan-budzulyak @ukr.net