Проектно-освітній центр “Агенти змін”

Створення проєктно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні / Проєктно-освітній центр «Агенти змін» ПНУ

Коротка назва проєкту: Агенти змін ПНУ

Сайт проєкту: http://agentyzmin.pnu.edu.ua/ua

Тривалість проєкту: січень 2018 – грудень 2020

Сума гранту в рамках програми секторальної бюджетної підтримки ЄС: 7 904 409 грн

Грантхолдер: Прикарпатський національний університет імені Василя  Стефаника,  Україна

Мета проєкту: Підвищення рівня інноваційності та конкурентоспроможності економіки регіону через посилення його інституційно-кадрової спроможності та удосконалення інформаційно-освітнього забезпечення з питань управління проєктами.

Завдання проекту:

 1. Покращення інституційних умов для розвитку інноваційної інфраструктури  через створення проєктно-освітнього центру з розвитку інновацій та інвестицій в регіоні при науковому парку університету з метою надання консультаційно-освітніх, інформаційних послуг в сфері написання та управління проєктами (далі – УП).
 2. Підвищення рівня розвитку кадрового потенціалу інноваційної діяльності в регіоні через формування команди фахівців-тренерів Центру та удосконалення програмно-методичної складової системи управління проєктами для забезпечення проєктно-освітньої та інформаційно-консультативної діяльності.
 3. Удосконалення знань та набуття практичних навичок з УП через проведення консультаційно-освітніх заходів для студентів, аспірантів, науковців, працівників стратегічних відділів університету та органів місцевого самоврядування (ОМС), субєктів малого і середнього бізнесу (МСБ), громадських організацій (ГО), закладів освітньої, соціальної, культурно-мистецької сфери, охорони здоров’я тощо.
 4. Удосконалення методів планування стратегічного розвитку університету та структуризація напрямів його проєктної діяльності через розробку Стратегій розвитку університету та його ключових підрозділів на 2020-2027 роки.

Досягнуті результати:

 1. Створено і оснащено проєктно-освітній центр «Агенти змін» ПНУ/ покращено консалтингово-освітню складову розвитку інноваційної інфраструктури регіону.
 2. Створено веб-сайт та платформу Центру «Агенти змін» для розміщення інформаційних матеріалів та проведення вебінарів, онлайн-консультацій з УП/ покращено можливості інформаційно-просвітницької діяльності з питань УП в регіоні.
 3. Сформовано команду фахівців з управління проєктами, підвищено рівень їх професійної компетентності для забезпечення проєктно-освітньої та інформаційно-консультативної діяльності Центру/ розвинуто кадровий потенціал інноваційної діяльності в регіоні.
 4. Розроблено програмно-методичне забезпечення консультаційно-освітньої діяльності Центру за різними типами проєктів/ удосконаленометодичну базу з питань УП.
 5. Проведено очні та онлайн консультаційно-освітні заходи для цільових груп проєкту/ покращено професійні вміння цільових груп з УП.
 6. Організовано та забезпечено проходження студентами економічних та неекономічних спеціальностей виробничої практики у Центрі /здобуто нові знання та вміння з УП.
 7. Розроблено та схвалено планову документацію з стратегічного розвитку університету та його ключових структурних підрозділів на базі проєктного підходу на 2020-2027 роки/покращено структуру проєктної діяльності університету та методологію стратегічного планування його розвитку.

Партнери:

 • Науковий парк «Прикарпатський університет» (Україна);

Контактна особа і менеджер проєкту: Світлана Кропельницька, директор Проєктно-освітнього центру «Агенти змін» ПНУ, доцент кафедри фінансів, e-mail: skropelnytska@gmail.com