Проєкти Erasmus+ KA2

 

В рамках Еразмус+ КА2. Проєкти співпраці задля розвитку інновацій та обміну кращими практиками у галузі вищої освіти, відкриті наступні можливості для співпраці з країнами-партнерами програми (включаючи Україну):

  • Розвиток потенціалу вищої освіти (як апліканти і партнери)
  • Альянси знань і Альянси професійних компетентностей (як партнери)
  • Стратегічні партнерства (як партнери)

Короткий опис напрямів

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-Tempus)

Університети та інші організації з країни-члена програми чи партнера програми можуть ініціювати та/чи взяти участь у спільних проєктах розвитку потенціалу вищої освіти, які розробляє і виконує консорціум університетів з країн-членів програми Еразмус+*, з одного боку, та з певного регіону світу, з іншого – країни-партнери (країни-сусіди ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати, Латинська Америка, Азія, Африка-Карибський басейн-країни регіону Тихого океану). Це можуть бути такі проєкти:

  • Спільні проєкти: допомагають всім партнерам розвинути, модернізувати та поширити нові навчальні програми, методи викладання або навчально-методичні матеріали, а також покращити забезпечення якості та врядування у вищих навчальних закладах.
  • Структурні проєкти: для розвитку та реформування вищих навчальних закладів і систем вищої освіти; для покращення їх якості та відповідності вимогам ринку праці, сприяння регіональній співпраці та зближенню систем вищої освіти.

Вищі навчальні заклади з України є повноправними учасниками цього напряму і можуть ініціювати проєкт та подавати як грант-аплікант-координатор у партнерстві з іншими країнами, а також бути партнерами проєктів та долучатись до написання проєктів інших партнерств.

У країнах-партнерах, що є Сусідами ЄС та Західних Балкан, проєкти розвитку потенціалу вищої освіти також включають додатковий компонент мобільності для студентів і викладачів із навчальних закладів, що беруть участь у виконанні проекту.

 


Стратегічні партнерства

Університети чи інші організації можуть увійти до консорціуму, що має на меті поширення інновацій в інших університетах  в рамках стратегічного партнерства. Ці ініціативи:

  • Створюють нові, інноваційні та мультидисциплінарні підходи до викладання та навчання з широким колом учасників
  • Сприяють підприємництву та підприємницькій компетентності студентів, викладачів та працівників компаній
  • Покращують обмін знаннями, їх потік і створення.

Альянси знань

Університети чи інші організації можуть увійти до консорціуму, що має наметі поширення інновацій між вищою освітою, підприємствами та більш широким соціально-економічним середовищем в рамках альянсу знань. Ці ініціативи:

Створюють нові, інноваційні та мультидисциплінарні підходи до викладання та навчання з широким колом учасників, сприяють підприємництву та підприємницькій компетентності студентів, викладачів та працівників компаній, покращують обмін знаннями, їх потік і створення.