ITE-VET

Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання
574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Коротка назва проекту: ITE-VET

Сайт проекту: wiwi.uni.kn/ite-vet

Тривалість проекту: 14 жовтня 2016 – 14 жовтня 2018

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 625 625 євро

Грантхолдер: Констанський університет,  Німеччина

Мета і завдання проекту: Поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти.

Завдання проекту:

 1. Визначення структури та проблеми української системи професійної освіти, зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС – учасниками проекту особливостей розроблення навчальних планів.
 2. Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання.
 3. Для того, щоб мати можливість краще задовольняти потреби економіки і підготувати студентів більш ефективним способом до їх майбутнього життя в якості викладачів професійної освіти запроваджувати нові форми співробітництва між університетом та школами/коледжами й інституціями, що представляють сектор зайнятості, а також повинні бути запровадженні нові способи/напрями набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій.

Очікувані результати:

 1. Проаналізовано систему підготовки викладачів професійної освіти й систему професійної освіти та з’ясовано їхні потреби.
 2. Запроваджено педагогічний досвід країн ЄС у сучасну систему педагогічної освіти.
 3. Переглянуто програми дисциплін і навчальні плани (педагогічну частину).
 4. Запроваджено нові форми практично-орієнтованого навчання.
 5. Підвищено поінформованість, здійснено розповсюдження та використано результати.
 6. Скоординовано та організовано впровадження проекту.
 7. Здійснено менеджмент та підтвердження якості.

Партнери:

 • University of Konstanz (Germany);
 • Vienna  University of  Economics and Business (Austria);
 • University of Valencia (Spain);
 • ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна);
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна);
 • Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна);
 • Інститут професійно-технічної освіти НАПН (Україна);
 • Інститут професійних кваліфікацій (Україна).

Контактна особа і менеджер проекту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Олег Ткач, Завідувач кафедри менеджменту і маркетингу,
e-mail:mmacola@rambler.ru