MoPED

Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання
586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

Коротка назва проекту: MoPED

Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 – 14 жовтня 2020

Грантхолдер: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

Мета проекту: Модернізація навчальних планів педагогічних закладів вищої освіти (ЗВО) України  шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів. MoPED значно вплине на якість вищої педагогічної освіти та покращить цифрові та дидактичні компетенції майбутніх вчителів шкіл, що, у свою чергу, повністю відповідає проблемам та вимогам педагогічної вищої школи та підтримує амбіційні широкомасштабні освітні реформи в Україні.

Завдання проекту:

 1. Розробка нових  навчальних матеріалів по методиці викладання STEAM предметів, а також створення та акредитація 18 нових курсів для програм на ступені бакалавра чи магістра в усіх українських педагогічних ЗВО – учасників проекту.
 2. Забезпечення серії тренінгів для 450 викладачів українських педагогічних навчальних закладів – учасників проекту, щоб розповсюдити досвід набутий підчас реалізації проекту і, таким чином, дати можливість викладачам педагогічних кафедр оновити предмети з методики викладання STEAM чи створити нові.
 3. Створити “Інноваційний клас” у кожному українському педагогічному ЗВО – учаснику проекта, який розглядатиметься як навчальний простір 21Століття, побудований  на основі найкращих європейських практик.
 4. Створити ефективну співпрацю між європейськими та українськими педагогічними закладами вищої освіти, вчителями шкіл та їх асоціаціями для посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного потенціалу.

Очікувані результати:

 1. Створити 3D-карту (дидактика, технології, освітні установи) освіти в Україні та вибраних найкращих освітніх продуктів вищих закладів вищої освіти ЄС.
 2. Розробити керівництво для створення профілю вчителя з переліком цифрових компетентностей.
 3. Створення MoPED екосистеми, що забезпечить взаємодію з основними учасниками освіти в країні.
 4. Провести пілотне навчання за новими курсами з методики викладання STEAM предметів для 500+ студентів українських педагогічних університетів – учасників.
 5. Поширити знання, отримані від MoPED партнерів з ЄС серед 300 шкільних вчителів, шляхом проведення 12 тренінгів і, таким чином, підвищити їх професійний рівень.
 6. Організувати в рамках MoPED  проекту конференцію та майстер-класи.

Партнери:

 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна);
 • University of Deusto (Spain);
 • AGH University of Science and Technology (Poland);
 • University of Cyprus (Cyprus);
 • Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна);
 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди (Україна);
 • Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини (Україна);
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (Україна);
 • Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна);
 • ТзОВ “Quality Ukraine (Україна);

Контактна особа і координатор проекту: Любов ЗІНЮК, начальник Відділу управління проектами, e-mail: lyubov.zink@gmail.com