Розробка препаратів для продовження тривалості і якості життя

Розробка препаратів для продовження тривалості і якості життя та попередження порушень обміну речовин

Коротка назва проєкту: Розробка препаратів для продовження тривалості і якості життя та попередження порушень обміну речовин

Тривалість проєкту: 1 жовтня 2017 – 30 вересня 2020 року

Сума отриманого фінансування: 125 000 гривень

Отримувач гранту: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Грант президента України для молодих вчених)

Мета проєкту: З’ясувати молекулярні механізми, які лежать в основі регуляції тривалості життя і метаболізму, а також виявити нові фактори (хімічні речовини, дієти), які збільшують тривалості життя через вплив на метаболізм

Завдання проєкту:

  1. Визначити активність сигнальних шляхів, які на сьогодні вважаються задіяними в регуляції тривалості життя, у особин Drosophila melanogaster при утримуванні на дієтах з різним співвідношенням білків і вуглеводів; за дії рослинних препаратів з геропротекторною дією; з генетично обумовленою збільшеною тривалістю життя.
  2. Визначити активність антиоксидантних ферментів, синтез яких контролюється регуляторним білком Nrf2 в старих і молодих особинах Drosophila melanogaster.
  3. Визначити рівень експресії генів, підконтрольних сигнальним шляхам, які на сьогодні вважаються задіяними у регуляції тривалості життя, у особин Drosophila melanogaster при утримуванні на дієтах з різним співвідношенням білків і вуглеводів; за дії рослинних препаратів з геропротекторною дією; з генетично обумовленою збільшеною тривалістю життя.
  4. Перевірити низку факторів, адаптогенні та геропротекторні властивості яких ще досі не вивчалися, на здатність активувати експресію генів, задіяних у регуляції тривалості життя і стійкості організму до стресів, а також їх вплив на низку фізіологічних параметрів – швидкість розвитку, рухливість, плодючість, накопичення запасних метаболітів.

Очікуваний результат: Встановити молекулярні основи взаємозв’язку між старінням, метаболізмом та стійкістю до стресів.

Контактна особа і менеджер проєкту: к.б.н. Олег Лущак, e-mail: olushchak@yahoo.com