Теплова та електронна динаміка в низькорозмірних системах

Теплова та електронна динаміка в низькорозмірних системах на основі сполук Pb(Sn)-Ag-Sb-Te для термоелектричних мікрогенераторів енергії підвищеної добротності

Державний реєстраційний номер: 0117U003188

Тривалість проєкту: 2016-2017

Сума отриманого фінансування: 130 000 гривень

Грантхолдер: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

Мета проєкту:Моделювання динаміки електронів і фононів для оптимізації технології отримання тонкоплівкових низькорозмірних напівпровідникових матеріалів на основі сполук типу LAST: Pb(Sn)-Ag-Sb(Bi)-Te методом відкритого випаровування у вакуумі для наступного їх застосування у якості термоелектричних мікромодулів, що функціонують в температурному діапазоні (300-450) К.

Завдання проєкту:

  1. Отримання наноструктурованих конденсатів на основі сполук Pb(Sn)-Ag-Sb(Bi)-Te парофазними методами, дослідження їх термоелектричних властивостей.
  2. Оптимізація термоелектричних властивостей наноструктурованих конденсатів на основі сполук Pb(Sn)-Ag-Sb(Bi)-Te для мікрогенераторів термоелектричної енергії.

Очікувані результати:

Буде отримано технологію наноструктурованих конденсатів на основі сполук Pb(Sn)-Ag-Sb(Bi)-Te парофазними методами, визначені оптимальні параметри формування термоелектричних елементів n- i р-типу провідності. Для отриманого матеріалу термоелектричні параметри очікуються наступними: за абсолютним значенням коефіцієнт Зеєбека в залежності від температурного діапазону становитиме (150-300) мкВ/К, а питома електропровідність при цьому знаходитиметься на рівні (200-350) Ом-1 см-1. Безрозмірна термоелектрична добротність ZТ для матеріалу на основі Pb(Sn)-Ag-Sb-Te  очікується близько 0.8-1.1.

Партнери проєкту
:

B. I. Stepanov Institute of Physics

National Academy of Sciences of Belarus.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Любомир НИКИРУЙ, к.ф.-м.н., професор кафедри фізики і хімії твердого тіла, е-адреса: lyubomyr.nykyruy@gmail.com