Механізм розвитку ринку твердого біопалива України

Економіко-правовий механізм державної політики розвитку ринку твердого біопалива України

Тривалість проєкту: Січень 2017 – Грудень 2019

Сума отриманого фінансування: 900 000 гривень

Виконавець проєкту: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проект Міністерства освіти і науки України)

Мета проєкту: Розробка й обґрунтування фундаментальних науково-теоретичних, методологічних, організаційно-методичних та прикладних засад і рекомендацій спрямованих на розвиток ринку твердого біопалива за рахунок економіко-правових інструментів впливу на цей процес.

Завдання проєкту:

Розробка економіко-правового механізму державної стимуляційної політики щодо розвитку ринку твердого біопалива, яке виготовляють на базі деревообробних та сільськогосподарських підприємств. При цьому стимуляційні заходи повинні бути як “позитивними” (пільгове кредитування, часткове відшкодування витрат на впровадження новітніх технологій, методик та систем управління тощо), так і “негативними” (штрафні санкції, за неефективну утилізацію біомаси тощо), тобто не тільки допомагати реалізувати потенціал деревообробних і сільськогосподарських підприємств у сфері альтернативних джерел енергії, а карати ті суб’єкти господарювання, які такий потенціал не використовують.

Очікувані результати:

В результаті виконання проєкту буде розроблено економіко-правовий механізм державної стимуляційної політики, який сприятиме налагодженню взаємодії між учасниками ринку твердого біопалива: органами державної влади, деревообробними й сільськогосподарськими підприємствами та домогосподарствами. Це можливо буде реалізувати за рахунок внесення змін в низку нормативно-правових актів та розробки методичних вказівок, які враховують особливості функціонування ринку твердого біопалива в Україні.
У процесі реалізації проекту буде створено Україно-Польського аналітично-консалтингового центру на базі якого буде створена відкрита база даних (сайт) про ринок твердого біопалива з техніко-економічним обґрунтуванням ефективності застосування твердого біопалива, контактами виробників специфічного обладнання, промислових продуцентів біопалива та пропозиціями щодо розвитку мережі інвестор – виробник – продавець – споживач.
Отримані наукові та прикладні результати описують загальну концепцію формування стимуляційної державної політики у сфері розвитку відновлювальної енергетики.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Валентина ЯКУБІВ,проректор з наукової роботи,
e-mail: yakubiv.valentyna@gmail.com