Економіко-правові інструменти політики розвитку альтернативних джерел енергії

Розробка економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики розвитку альтернативних джерел енергії на базі деревообробних та сільськогосподарських підприємств

Тривалість проєкту: 1 жовтня 2017 – 31 грудня 2017

Сума отриманого фінансування: 90 000 гривень

Грантхолдер: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Грант президента України для молодих вчених)

Мета проєкту: Мета проекту полягає у розробці й обґрунтуванні фундаментальних науково-теоретичних, методологічних, організаційно-методичних та прикладних засад і рекомендацій спрямованих на розвиток виробництва біопалива на базі деревообробних та сільськогосподарських підприємств на основі застосування економіко-правових інструментів.

Завдання проєкту:

  1. Даний проєкт спрямований на вирішенні економіко-правових проблем, які стоять на заваді розвитку виробництва й споживання біопалива як одного із альтернативних джерел енергії в Україні. Для України розвиток виробництва енергії з відновлювальних джерел є важливим аспектом у вирішенні не лише енергетичних проблем, але й екологічних та політичних. Оскільки збільшення частки виробництва власної енергії зменшить залежність країни від країн-імпортерів газу і нафти.
  2. Проведені наукові дослідження здатні внести істотний вклад у поглиблення наукових знань з проблематики економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики на розвиток альтернативних джерел енергії. Внаслідок реалізації проекту буде розроблено інноваційний підхід до стимулювання розвитку відновлювальної енергетики шляхом системного об’єднання заходів і методів щодо вирішення двох взаємопов’язаних проблем: занепаду вітчизняного сільського й лісового господарства та надмірної енергетична залежність від невідновлюваних джерел енергії.

Очікувані результати:

  1. Розробка наукових положень й прикладних засад забезпечення виходу України з енергетичної залежності від дорогих іноземних й невідновлюваних джерел енергії через стимулювання використання потенціалу деревообробних й сільськогосподарських підприємств у сфері альтернативних джерел енергії. За матеріалами науково-дослідної роботи передбачається видання 1 розділу монографії, 2 наукових статей у фахових журналах. Планується представлення отриманих результатів на 2 спеціалізованих наукових конференціях.
  2. Розробка системи економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики, застосування яких сприятиме розвитку виробництва біопалива на базі деревообробних й сільськогосподарських підприємств із врахуванням можливостей в цій сфері того чи іншого регіону країни для забезпечення як економічного, так і соціального й екологічного ефекту.
  3. Розробка механізму регулювання правовідносин в сфері виробництва біопалива деревообробними та сільськогосподарськими підприємствами в організаційно-правовому, інституційному, функціональному та економічному аспектах.
  4. Розробка рекомендацій до змісту та обсягу заходів економічного стимулювання досліджуваного сегменту господарської діяльності й розробка основи функціонування дозвільної системи щодо даного виду діяльності.
  5. Моделювання результатів науково-практичних досліджень в практичній діяльності деревообробних й сільськогосподарських підприємств та проведення комплексного моніторингу результатів шляхом розробки системи індикаторів, критеріїв та показників.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Валентина ЯКУБІВ, проректор з наукової роботи,
e-mail: yakubiv.valentyna@gmail.com