Семантичний синтаксис української мови

Семантичний синтаксис української мови:
транслінгвістичний аспект

Тривалість проєкту: 01 жовтня 2017 – 30 вересня 2020

Сума отриманого фінансування: 115 000 гривень

Виконавець проєкту: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника», Україна

Мета проєкту: Полягає в розробці теоретичних та прикладних положень семантичного синтаксису української мови в транслінгвістичному аспекті на матеріалі української, англійської, німецької, французької, польської та чеської мов з інтерактивним електронним додатком (потенційно на базі системи Android).


Завдання проєкту:

  1. Здійснити теоретичний аналіз сутності синтаксичних досліджень в українському та зарубіжному мовознавстві, зокрема в семантичному аспекті.
  2. Схарактеризувати та порівняти семантико-синтаксичні особливості української та англійської, української та німецької, української та французької, української та польської української та чеської мов.
  3. Сформувати корпус синтаксичних конструкцій англійської, німецької, французької, польської та чеської мов, відмінних від української мови.
  4. Проаналізувати вживання цих конструкції в художніх, публіцистичних та наукових текстах.

Очікувані результати:

  1. Результати реалізації проекту будуть висвітлені в окремому монографічному дослідженні “Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект”, яке міститиме теоретичне обґрунтування сутності синтаксичних розвідок в українській та зарубіжній лінгвістиці, порівняльні інтенції синтаксичних компонентів українського та англійського, німецького, французького, польського, чеського граматичних корпусів.
  2. Заплановано укласти електронний інтерактивний транслінгвістичний словник синтаксичних конструкцій на матеріалі української, англійської, німецької, французької, чеської та польської мов, та електронні додатки із набором завдань і вправ семантичного спрямування, розробивши програмне забезпечення для їх презентації на базі системи Android.

Контактна особа і керівник проєкту  у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Олексій ВОРОБЕЦЬ, канд. філол. наук., докторант,
e-mail: oleksiyvorobets@ukr.net, моб.: +380979902159