Завершилися навчальні тренінги для викладачів у Прикарпатському національному університеті у рамках проекту MoPED

Надзвичайно продуктивно пройшли навчальні тренінги для викладачів у нашому університеті в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), які  тривали упродовж 3-х днів з 29 по 31 травня 2019 року. Навчання здійснювалися за результатами стажувань академічної групи проекту в європейських університетах (Кіпрський університет, Університет Деусто, Краківська гірничо-металургійна академія).

У тренінгах, які проходили одночасно у трьох групах, взяли участь 80 викладачів з усіх факультетів, на яких готують майбутніх фахівців спеціальностей 013 Початкова освіта та 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).

Упродовж усієї роботи тренінгів учасникам були запропоновані такі теми тренінгів: Методика дослідницького навчання (Inquiry Based Learning). Онлайн/віртуальні лабораторії та симуляції. Цифрові інструменти навчання (професор Олена Будник); Особливості створення та використання дослідницьких навчальних середовищ (Inquiry Learning Spaces). Перевернуте навчання» (Flipped Learning) у закладі вищої освіти (доцент Вікторія Гнєзділова); Ціннісні орієнтири модернізації сучасної вищої педагогічної освіти. Управління класом: «учитель – антрепренер» (доцент Оксана Джус), Критичне мислення як засіб протидії маніпуляцій і фейків. Техніки зворотнього зв’язку у процесі взаємодії викладача і студента (доцент Інна Червінська); Формувальне та сумативне оцінювання результатів навчання. Відкрита школа: вітчизняний і зарубіжний досвід (доцент Тетяна Близнюк).

Як зазначила керівник академічної групи проекту професор Олена Будник, основна мета тренінгів полягала в тому, щоб ознайомити викладачів університету із кращими європейськими освітніми практиками викладання STEAM-предметів, досвідом використання інноваційних інструментів та методів навчання у закладах загальної середньої та вищої освіти, а також налагодити партнерську взаємодію у командній роботі. Тому не випадково у кожній із трьох груп учасників були представники практично усіх факультетів. Учасники виявили особливу активність та відповідальність щодо участі в спільних навчаннях, працювали в групах, презентували цікаві розроблені проекти, отримали нові ідеї щодо реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі з використанням цифрових інструментів навчання (QR-коди, Plickers, Kahoot, Mentimeter, ментальні карти та ін.), набули нові професійні вміння, обмінялися досвідом.

На завершення тренінгів відбувся зворотній зв’язок щодо актуальності, інноваційності та практичної спрямованості занять, ефективності навчань,  загальних вражень про можливості налагодження спільної роботи викладачів різних напрямів наукових досліджень. Усі учасники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації в обсязі 30 год та обговорили перспективи співпраці щодо створення в університеті освітньої екосистеми MoPED задля модернізації змісту вищої освіти у контексті вдосконалення професійної підготовки вчителів для Нової української школи з використанням інноваційних педагогічних технологій.