Розробка нових немедикаментозних методів корекції метаболічного синдрому

Розробка нових немедикаментозних методів корекції метаболічного синдрому: нормалізація фізіолого-біохімічних показників у тварин

Сайт проєкту: http://biochem.if.ua

Тривалість проєкту: 01.01.2018 – 31.12.2020

Сума отриманого фінансування: 700 000 гривень

Грантхолдер: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Грант Міністерства освіти і науки України)

Мета проєкту: Даний проєкт має на меті за допомогою обмеження кількості спожитих калорій нормалізувати фізіолого-біохімічні показники тварин з метаболічним синдромом і полегшити їх перехід до норми з використанням харчових додатків і препаратів рослин-адаптогенів. Пошук шляхів корекції метаболічного синдрому є однією з актуальних проблем сьогодення. Використання різних фармакологічних засобів нерідко дає побічні ефекти. Саме тому пошук альтернативних підходів може призвести до бажаних результатів. Одним з таких альтернативних підходів є використання методу обмеження кількості доступних тваринам калорій без порушення балансу спожитих макро- та мікрокомпонентів їжі. Хоча сам по собі метаболічний синдром характеризується метаболічним і оксидативним стресами, вихід з нього і перехід до нормального стану також може бути стрессом. Оскільки зміна інтенсивності стресу теж може бути своєрідним стресом, то використання харчових додатків і препаратів лікарських рослин-адаптогенів може сприяти кращому пристосуванню до нового фізіологічного стану. Саме тому в цьому проєкті пропонується використати індивідуальні речовини чи їх суміші і препарати, для яких раніше була описана здатність підвищувати резистентність тварин до різних стресів.

Завдання проекту:

  1. Розробити відтворювані моделі метаболічного синдрому у мишей і плодових мух.
  2. Розробити шляхи переходу зі стану метаболічного синдрому до норми, зменшуючи кількість доступних калорій, які споживають тварини.
  3. Пом’ягшити перехід тварин від стану метаболічного синдрому до норми з використанням харчових додатків і препаратів з рослин-адаптогенів.

Очікувані результати:

Реалізація цього проєкту дасть підґрунтя для розгляду метаболічного синдрому як комплексного стану з чітко визначеними кількісними показниками метаболічного, оксидативного та карбонільного стресів з одночасною стимуляцією зі зсувом балансу про- і протизапальних процесів у напрямку останніх. Розроблені підходи ляжуть в основу біологічно обґрунтованих пропозицій щодо комплексного підходу до профілактики і корекції метаболічного синдрому. Насамперед мова йде про індивідуальні хімічні сполуки та їх комплекси,  а також препарати з рослин, які мають адаптогенні властивості. Можливо, саме такий підхід полегшуватиме стан метаболічного синдрому, а також перехід до норми у людей, які радикально знижують вагу свого тіла.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Володимир Лущак, завідувач кафедри біохімії та біотехнології,
e-mail: lushchak@pu.if.ua.