На Факультеті природничих наук відбулася інформаційна зустріч у рамках проекту ERASMUS + MoPED (№586098-EPP-1-2017-UA-EPPKA2-CBHE-JP).

27 червня 2019 року на Факультеті природничих наук ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” відбулася інформаційна зустріч у рамках проекту ERASMUS + MoPED (№586098-EPP-1-2017-UA-EPPKA2-CBHE-JP).

Член академічної групи проекту Вікторія Гнєзділова (Victoria Gniezdilova) ознайомила присутніх з метою та партнерами проекту. А також розповіла про нові навчальні курси, які готуються академічною групою в рамках проекту і з 1 вересня 2019 року будуть введені в навчальні плани різних спеціальностей.