Навчальні тренінги з підвищення кваліфікації для вчителів ЗЗСО в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ «MoPED»

Упродовж 18-20 червня відбулися навчальні тренінги з підвищення кваліфікації для вчителів ЗЗСО в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED» із загальною назвою «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ: ВІД ІНТЕРАКТИВУ ДО НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ».

Тренер, член академічної групи проекту, завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій Оксана Джус, означила кола питань, які опановували педагоги-практики упродовж триденного навчання.

Серед них: “Модернізація освіти в умовах сьогодення: виклики, проблеми, перспективи”, “Проектування нового освітнього середовища засобами web-технологій (BYOD в освіті, Quick Response, Plickers)”, “Жінки в STEM-освіті: історії-міфи-реалії”, “Розвиток критичного мислення в умовах сучасної школи: можливості і перспективи”, “Класний менеджмент й інклюзивне освітнє середовище”, “Креативні педагогічні стратегії як запорука професійного становлення вчителя”, “«Учитель-антрепренер» і практики уважності (майндфулнес) в умовах Нової української школи”.

Близько 70 вчителів зі шкіл Івано-Франківська та Івано-Франківської області опанували навички проектування освітнього середовища засобами web-технологій; втілювали в життя вирішені проблемні ситуації, які щоденно постають перед фахівцями-практиками у спілкуванні з учнями, їх батьками, колегами.

Цікавим і продуктивними виявилися бачення учителями постаті Нового учителя Нової української школи, який повинен іти в ногу з часом, систематично і постійно навчатися, часом – випереджувати його. І при цьому залишатися впевненим у своїх силах і бажанні долучатися до розбудови української держави шляхом виховання громадян – освічених, активних, вільних і відкритих до всього нового.

Варто наголосити на неймовірно продуктивній, активній, затишній, комфортній, і доброзичливій атмосфері, що панувала у різновіковому і «різностатусному» (директори, завучі, вчителі початкових класів і середньої ланки освіти) педагогічному колективі. А також на бажанні продовжувати співпрацю.