Вперше в університеті відбулися міждисциплінарні захисти магістерських робіт

В нашому університеті започатковано підготовку наукових дипломних досліджень міждисциплінарного спрямування (спеціальності «Початкова освіта», «Інформатика», «Графічний дизайн») у рамках синергії міжнародних проектів ERASMUS+«Модернізація вищої педагогічної освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) та «GameHub: співпраця університетів та підприємств в ігровій індустрії в Україні» (№56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP). В контексті цього 17 грудня відбулися перші міждисциплінарні захисти магістерських робіт.

Відповідно до рішення Вченої ради університету було створено екзаменаційну комісію у складі: голова комісії – Галина Михайлишин, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи; секретар – Руслана Романишин, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти; члени комісії – Богдан Губаль, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва, професор, член Національної спілки художників України, заслужений діяч мистецтв України; Надія Луцан, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик і технологій початкової освіти; Віталій Горєлов, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем, заступник декана факультету математики та інформатики з міжнародного співробітництва.

Магістерські роботи, які представлені на перших міждисциплінарних захистах, були виконані у команді викладачів і студентів трьох структурних підрозділів університету. Зокрема, студенти Ірина Терешкун (спеціальності «Початкова освіта», «Інформатика») та Тетяна Ціцюра (спеціальність «Графічний дизайн») представили спільну роботу «Економічне виховання здобувачів загальної середньої освіти на уроках STEAM засобами навчальної комп’ютерної гри». Віра Копильчук (спеціальності «Початкова освіта», «Інформатика») та Анна Блінова (спеціальність «Графічний дизайн») захищали свою роботу – «Інтегроване навчання учнів у Новій українській школі засобами ІКТ (на прикладі уроків природничо-математичного циклу)».

Науковими керівниками робіт виступили – доктор педагогічних наук, професор Олена Будник, кандидат мистецтвознавства, доцент Олег Чуйко, кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Дудка, кандидат технічних наук, доцент Марія Семаньків. Науковий консультант – доктор філософських наук, професор Галина Михайлишин.

Під час захистів студенти представили результати спільної наукової праці, зокрема теоретичні аспекти інтегрування педагогічного та мистецького знання у комп’ютерному програмування навчальних ігор для учнів початкових класів; власний педагогічний і графічний дизайн комп’ютерних навчальних ігор «Мандрівка Гаманця» та «Колосок» на уроках природничо-математичного циклу; можливості програмування щодо створення навчальних ігор для уроків STEAM задля підвищення фінансової грамотності школярів. Вони також презентували й інші інноваційні форми й методи інтегрованої роботи з учнями в Новій українській школі: створений освітній сайт, проблемні завдання й ситуації, ділові ігри, вікторини, завдання для групової навчальної діяльності та ін.

Професор Олена Будник під час захистів зазначила, що розроблені та апробовані в процесі педагогічного експерименту комп’ютерні навчальні ігри «Мандрівка Гаманця» та «Колосок», як самостійно розроблений освітній продукт, можуть бути рекомендовані для практичного використання вчителям сучасної початкової школи, а також акцентувала на потребі запровадження в університеті наукових досліджень міждисциплінарного характеру, зокрема розроблення та затвердження відповідного Положення, алгоритму підготовки такого виду робіт, їх супровідної документації тощо. Професор також вказала на корисності партнерської взаємодії команди викладачів і студентів різних спеціальностей університету, що сприяє розвитку творчості, налагодженню дружніх професійних контактів, створенню середовища для обговорення наукових перспектив.

Доцент Олег Чуйко поділився думками щодо особливостей графічного дизайну комп’ютерної навчальної гри, зокрема, роботи студентів зі створення дизайн-концепції та процесу її практичної реалізації. Він відзначив високий рівень представлених робіт і  висловив побажання щодо подальшої міждисциплінарної співпраці.

Про специфіку роботи у руслі міждисциплінарності в розробці завдань до шкільного курсу інформатики для реалізації змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність», особливості створення освітнього сайту для здобувачів загальної середньої освіти, а також використання та створення комп’ютерних навчальних ігор у контексті окреслених проблем поінформували доценти Ольга Дудка та Марія Семаньків. Вони звернули увагу на проблемні питання організаційного характеру, що мали місце на початковому етапі роботи над дипломними проектами.

Під час підведення підсумків роботи екзаменаційної комісії професор Галина Михайлишин відзначила найвищими оцінками ґрунтовну теоретичну і практичну значущість обох дипломних робіт, які були предметом обговорення. Голова комісії вказала на потребу підготовки створених інноваційних продуктів – комп’ютерних ігор – для отримання університетського патенту на винахід. Професор також висловила сподівання, що започатковані міждисциплінарні наукові дослідження на рівні дипломних робіт стануть основою для створення в університеті відповідних освітніх програм.

Варто відзначити допомогу фахівців університету – програміста Ірини Марчук, доцента Віталія Горєлова, аудіодизайнера,доцента Віктора Ровінського  – які посприяли в реалізації творчих ідей авторів робіт на практиці.