Майбутні педагоги початкової школи продовжують вивчати навчальну дисципліну, розроблену у рамках проєкту MoPED

02.12.2020

Уже другий рік поспіль маґістранти спеціальності 013 «Початкова освіта»
вивчають навчальну дисципліну «Методика електронного навчання в
початковій школі», яка була впроваджена в освітній процес університету у
рамках проєкту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої
освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED» (№
586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).
Як зауважує розробник – докторка педагогічних наук, професорка Олена
Будник, навчальний курс спрямований на розвиток у студентів цифрової
компетентності, зокрема: здатності критично оцінювати цифровий контент,
безпечно використовувати цифрові технології, засоби комунікації для
вирішення професійно-педагогічних задач, навичок етичної поведінки в
інформаційно-комунікаційному середовищі. Значна частина змісту присвячена
практичним методам використання в освітньому процесі таких інструментів і
засобів навчання, як: дослідницькі е-освітні середовища, онлайн лабораторії,
навчальні ігри, відео та інтерактивні презентації у вивченні предметів STEAM.
Лекційні заняття цьогоріч проходили виключно онлайн, а практичні
модулі – у змішаному форматі. Частково заняття проводилися в Центрі
інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» з використанням
можливостей інноваційного класу як складової освітньої екосистеми MoPED.
Навчальний контент для студентів розміщений на платформі Moodle, на якій у
2020 році на курс зареєстровано 168 студентів денної та заочної форми
навчання.
За відгуками маґістрантів, які уже завершили вивчення «Методики
електронного навчання в початковій школі», курс надзвичайно актуальний у
сучасних умовах пандемії коронавірусу, адже використання методів онлайн
комунікації для обміну інформацією з учнями, електронних освітніх ресурсів та
інструментів є необхідними для дистанційного і змішаного навчання школярів.
Студенти навчилися використовувати кращі європейські практики щодо
організації освітнього процесу та зауважили, що ці навички та інноваційні
підходи у навчанні є необхідними для ефективної професійної діяльності
сучасного вчителя Нової української школи.