Економіко-правовий механізм державної політики розвитку ринку твердого біопалива України

Інформація про наукову роботу молодих вчених, що виконувалась за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

Назва роботи, номер державної реєстрації роботи: Економіко-правовий механізм державної політики розвитку ринку твердого біопалива України, № 0117U002409

Керівник роботи: Якубів Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор

Категорія роботи: прикладні (код 2201040).

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.  Технології використання нових видів палива, скидних енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії

Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період 1270,00 тис. грн.

Термін виконання

початок 01.2020, закінчення  12.2021

Виконавці проєкту:

-доктори наук: 3

-кандидати наук: 7

-молоді вчені до 35 років: 10, з них кандидатів 6 , докторів 3 ; аспірантів  1

Актуальність проєкту

Сучасна Україна має великі проблеми у сфері енергозабезпечення та енерговикористання. Проблеми енергозабезпечення полягають у залежності від країн-постачальників енергоресурсів та недорозвиненості відновлювальних джерел енергії. Частка відновлюваної енергії в загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становить лише близько 2%.

Проблеми енерговикористання пов’язані з високою часткою енергоємних секторів, застарілими та неефективними технологіями та зношеними основними засобами. Так, сучасна Україна споживає приблизно у 3,2 рази більше енергії на одиницю ВВП, ніж у середньому по ОЕСР. Тому питання розвитку біоекономіки в Україні є актуальними

Обєкт та предмет дослідження

Об’єкт дослідження – процес розробки механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні шляхом обґрунтування економічного та технологічного потенціалу перспектив розвитку біоекономіки в країні та пропозиції комплексу практичних заходів задля активного використання прогресивних біотехнологій, за допомогою яких відновлювальні природні ресурси та відходи перетворюються у біоенергію.

Предмет дослідження – методологічні, організаційні та прикладні аспекти формування механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні

Мета і завдання дослідження

Мета проекту полягає в розробці й обґрунтуванні фундаментальних науково-теоретичних, методологічних, організаційно-методичних та прикладних засад і рекомендацій  щодо стимулювання максимального використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні.

 Основними завданнями були:

 1) розробити механізму стимулювання ефективного використання економічного потенціалу розвитку біоекономіки в Україні;

2) удосконалити існуючі методики оцінки економічного потенціалу розвитку біоекономіки задля охоплення усього спектру оцінок економічного, технологічного, екологічного та соціального потенціалів біоекономічного розвитку;

3) комплексно дослідити та оцінити економічний потенціал розвитку біоекономіки в Україні;

4) розробити методичні рекомендації з удосконалення обліково-аналітичного забезпечення розвитку біоекономічного напряму в суб’єктів господарювання;

5) розробити та популяризувати інформаційно-довідкових матеріалів щодо інструментів та методів активного використання прогресивних біотехнологій задля розвитку біоекономіки;

6) розробити маркетингове забезпечення просування розвитку біоекономіки в Україні;

7) забезпечити формування та розвиток системи соціальної відповідальності бізнесу в контексті розвитку біоекономіки в Україні.